top of page

Ouagadougou, Burkina Faso

Immeuble Wenti

Architecte : Nezien Associates

Immeuble Wenti
bottom of page